Какво е Google Authenticator?

Какво представлява Google Authenticator:

Google Authenticator е софтуерно-базиран, онлайн удостоверител на Google, който имплементира двуфакторното потвърждение, подпомагайки онлайн идентификацията на потребителите. Удостоверителят се използва в редица софтуерни приложения и онлайн системи, като това позволява на потребителите да имат допълнителна защита при вход в системата.

Как работи?

При вход в системата, автоматично се генерира шест цифрен код в приложението на Google Authenticator, който вие трябва да въведете в съответното поле на екрана пред вас. Готово, вече се идентифициран от нашата система – лесно и сигурно.

Как да инсталирам Google Authenticator?

Предлага се в Google Play Download on the App Store